News

Bonniers Konsthall  22 Jan - 29 March 2020

Träden står ljust gröna: Landskapsmåleri då och nu

THE TREES, LIGHT GREEN: LANDSCAPE PAINTING – PAST AND PRESENT

https://bonnierskonsthall.se/utstallning/traden-star-ljust-grona-landskapsmaleri-da-och-nu/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konsthallen Trollhättan

Dialog 9 Nov- 22 Dec 2019

http://www.periferi.nu/#filter=.utstallningar

Press:

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/konstn%C3%A4rerna-l%C3%A4r-av-varandra-1.20215584

Sextett med spännvidd,  recension i Alba av Britt Nordberg https://www.alba.nu/sidor/35517

Exhbition cataloue available at Konsthallen Trollhättan

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sigrid Sandström & Jenny Kalliokulju på Galleri Thomas Wallner, Simris  7 sep-13 okt 2019

Vernissage 7 sep kl. 12-17

Vad gör krusningen?

Utställningen. En kollision av lager, linjer och former någonstans mellan det materiella och eteriska. Det som gör krusningarna började som en bild eller idén om en linje, som blir till cirkel. Linjen som skiljer bottnar från varandra. Linjen som skiljer havets lagringar och himlens stegringar. Ännu en horisont att trilla över. Horisonten är en orm. Ouroboros som biter sig i svansen och blir ett svart hål i det oändliga. Den formlösa oredan som omger den ordnade världen och orsakar dess periodiska förnyelse. Och så Gertrude Stein som skriver som skriver som skriver om skrivandet, eller något annat, kanske drömmen?
Havsbottnen drömmer. Dyner formas långsamt av små parallella pågåenden, vågorna och långsamma strömmar. Plötsligt krusas ytan, en sjöfågel tappar ett snäckskal i havet. Ett litet plums som vänder spegeln i cirklar. Någon kittlar den oceaniska magen. En liten havssnigel, knappt synlig under sanden. Vilse mellan plaskets solkatter, dess virriga spår formar en labyrint för oss att följa.
Den här utställningen är ett resultat av en pågående dialog mellan konstnärerna Jenny Kalliokuljo & Sigrid Sandström. Tankar kring glömska, geologiska tidsrymder, andra livsformer, klimatångest, översättningar och tolkningar, systematik och slump. Om hur oväntade situationer plötsligt uppstår och om nya verk.

http://www.gallerithomaswallner.com/exhibitions?lang=en

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Event Horizon, Marie Søndergaard Lolk, Sigrid Sandström & Hulda Stéfansdóttir at BERG Contemporary, August 10 - September 7, Klapparstígur 16, 101 Reykjavik

Opening Saturday Aug 10 at 5pm

One of the main attributes of non-representational painting in modern art could be called the absence of a recognizable picture or image. Non-representational works have been described as silent or empty: emptied of any obvious narrative and any stable meaning of color or form; emptied to the point of zero. That point may open up the possibility of creating meaning – not least through an active reception – a possibility that revolves around the properties and materiality of the painted work and the perception, creative process and methods of the painter. Another way of thinking about such processes, is to focus on the dynamic relationship between the picture plane and the negative pictorial space. This approach reveals that the picture – the recognizable image – is only absent in the sense that its traces are active within one‘s consciousness and in the construction of meaning that its absence sparks. It is the negative space that lends meaning to the “positive“, i.e. the shapes that appear on the picture plane. In figurative artworks, we tend to read negative pictorial space as the background of the work‘s imagery. As a key element in abstract works, on the other hand, it requires an active interpretation of the inconclusive intersection between the picture plane and the negative space, on the border between an image and its absence. This also reveals the complexity of the phenomenon sometimes called “depth“ in painting.

The exhibition Event Horizon presents dialogues between abstract works by three artists:, Hulda Stefánsdóttir, Sigrid Sandström and Marie Søndergaard Lolk. The term “event horizon“ refers us to the surface element of black holes, the liminal field where the gravity pull of black holes enables them to devour light. The term captures the event when visible matter (matter emanating light) disappears; the vanishing point when material is transformed as it merges with the void of the black hole. Event Horizon also alludes to a research project that recently lead to the publication of the first photograph of a black hole. How is it possible to picture a void? The image turns out to be a technically assembled product from numerous telescopes and it shows the liminal field as a slightly blurred, orange-hued ring around a gap that can also be perceived as a large, black dot. The visibility of the black hole derives from the visible phenomena (probably including so-called “dark matter“) that have passed into its gravitational grasp. The photograph, therefore, is double-edged: the luminous circle can be viewed as the negative space that enables us to see “the picture“, that is, the black hole itself. On the other hand, we tend to observe this ring – the surface of the black hole – as a positive figure on black ground and the black hole itself as its opposite, the negative space. This convoluted function of the photograph feeds directly into the subject matter that Stefánsdóttir, Sandström and Søndergaard Lolk are grappling with in this exhibition.

In their works, the three artists tackle an event horizon in the sense that the imagery dwells on the edge of visibility, on the boundaries of image and its disappearance. Their methods involve deferred meaning, withdrawal, resistance, displacement and inversion. Repetition and mirroring propel imagery out into the exhibition space. The boundaries between image, picture plane and background/foundation, between original and copy, between a work and its surrounding space are vague and intricate. Figuratively speaking, one could think of the black hole as point zero, the void that pulls, the ultimate negative space that lends meaning to everything, although it is ultimately the spectator‘s task to „figure out“ what that meaning is or could be. The artists‘ work takes place at the event horizon, where visible signs affirm their fragmentary existence, even as they are on the verge of disappearing.
-Anna Jóa

BERG CONTEMPORARY

Klapparstígur 16
101 Reykjavík
Iceland

http://bergcontemporary.is

_____________________________________


Group exhibition at Not Quite, Fengerfors
_____________________________________

_____________________________________

Solo Exhibition 

Dry Maars, exhibition at Cecilia Hillström Gallery

Opening Saturday 30 March 12.00–16.00

As a painter, Sigrid Sandström has continuously been exploring site as a concept as well as emotional experience. Over time, the depicted large-scale, barren and uninhabited landscapes have become more abstract. This time, a residency in the south of France is a starting point for her work. Living and working in the house of Dora Maar for a month, Sandström’s paintings emerge step by step; a process imbued by impressions of the surrounding landscape.

By coincidence, the name Maar leads us to the geological phenomenon maar, a low-relief volcanic crater caused by an explosion when water comes into contact with hot lava. They are typically filled with water, but a dry maar is a dried-up remnant of a violent event. Perhaps Sandström’s paintings are closely tied to the turbulent history of the earth, its millions of years of draughts, floods and geological catastrophes. On the other hand they can just as much be presages of what is to come. Sandström’s paintings carry an immediateness, creating a suspension of time. It is in this gap that we are caught off guard –uncertain of time and space –in front of her works.

_

Cecilia Hillström Gallery 

Hudiksvallsgatan 8, Stockholm 
www.chgallery.se 
info@chgallery.se 
+46 707 646568

_____________________________________

Previous

 

Welcome to Ed.art on Hagagatan 14, Stockholm on  Thursday 14 March 5-7 pm, when we present the new monotypes

https://ed-art.se/sv/news/139_Sigrid-Sandstrom

https://ed-art.se/en/module/smartblog/details?id_post=139

Vi på ed. art är mycket stolta att lansera åtta nya monotypier av Sigrid Sandström! Sandström är en av våra främsta målare av idag, professor på Kungliga konsthögskolan sedan ett antal år och rikt representerad i våra museisamlingar. Den 14 mars presenterar vi de nya trycken hos oss på Hagagatan 14 och Sigrid Sandström berättar om process och tankar bakom arbetet, som utfördes tillsammans med tryckare Jenny Olsson.

Sigrid Sandström diskuterar med tryckare Jenny Olsson i den senares verkstad Tellus i Midsommarkransen

Monotypier är unika tryck vars metod ligger nära måleriets. Skillnaden är att konstnären arbetar på en yta, som förs över på papperet genom att köras genom en tryckpress, i stället för att arbetet görs direkt på papperet. Sigrid Sandström har tidigare arbetet med denna teknik och inför varje tryck improviserat fram bilder med hjälp av schabloner och olika slags papper i bitar. Även om varje enskilt blad är unikt finns möjligheten att få så kallade ”eftertryck” och arbeta vidare med dessa till nästa blad. Det innebär att det ofta finns en kedja av grafiska blad som avspeglar varandra i någon mån. De kan ses som omtagningar, alternativa varianter utifrån en och samma utgångspunkt; en effekt av eko, som vaga visuella minnen som omförhandlas och blir nya bilder. 

Hur blir avtrycket? Bilden som uppstår när tryckmediet färgats in och körts genom pressen mot papperet blir helt egen, men ändå ett eko av "originalet".

Även i sitt måleri arbetar Sigrid Sandström med tryck; målningarna byggs upp i olika partier och utsnitt som trycks för hand med olika material. Den överraskning som infaller när det som använts som tryckmedium tas bort, och blottlägger själva avtrycket, har blivit avgörande för konstnärens hela arbetsprocess, där slump varvas med noggrant överlagda beslut.

Många olika tekniker har använts för att få fram trycken, bland annat collografi, där Sigrid Sandström byggt upp "plåtar" av olika material, vilka sedan färgats in och gjort avtryck på papperet

Utgångspunkten för det senaste projektet var att göra stora tryck och hitta en slags transparens i färgen, eftersom det ger möjlighet att jobba med papprets vithet som ljuskälla. Olika material användes i tryckprocessen, såsom aluminiumfolie, tyg (tarlatan) och plastfolie med tunt valsad färg. Sigrid Sandström har arbetat medvetet med just avtrycket – bilder som omedelbart påminner oss om att det är just ett avtryck vi tittar på, något som inte längre är där. Bilden som ett spår. I de här fallen är förlagan visuellt något helt annat än avtrycket. För även om avtrycket avspeglar förlagan är bilden som uppstått helt egen. Avtrycket både redovisar bakåt i tiden och är en helt ny bild.

https://ed-art.se/sv/news/139_Sigrid-Sandstrom

VÄSTERÅS KONSTMUSEUM - KARLSGATAN 2 -  vasteraskonstmuseum.se

Sigrid Sandström – Föreställningar


Utsnitt av verk. © Sigrid Sandström

8 DEC - 10 FEB 2019, 12:00 - 16:00

För Sigrid Sandström är måleriet ett utforskande i färg. Genom tekniker som tryck, måleri och tejpning, bygger hon upp sina målningar till komplexa rymder – experiment som växer fram i en växelverkan mellan slump och kontroll. För Sandström är upplevelsen och läsningen av måleriet en komponent som driver fram nya konstnärliga beslut och förhållningssätt till konsten. Hennes målningar är som vibrerande gränsland mellan konstnären och betraktaren där bägge projicerar sina upplevelser, erfarenheter och minnen.

I utställningen på Västerås konstmuseum pågår ett experiment som grundar sig i Sandströms intresse för ögats seende; betraktarens blick och upplevelse av den målade ytan. Besökaren inbjuds att vara en aktiv del i färdigställandet av utställningen genom ögats seende och medvetandets formande av en personlig föreställning.

Sigrid Sandström (f.1970) är utbildad vid bl a Yale University School of Art, USA. Hon är professor i måleri vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där hon bor och verkar.

Föreställning (substantiv -en, -ar)
uppfattning, aning, inbillning, fantasibild, framförande, skådespel

vasteraskonstmuseum.se

Artist talk with Sigrid Sandström and Suzanne Hudson (in English)  2018 DEC 12 , 18:00 - 19:00 -  LINK

Review in the Swedish radioprogram Kulturnytt: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7128341

Press: https://www.salaallehanda.com/logga-in/hur-ser-vi-konst-sigrid-sandstrom-undersoker-konstens-optik-i-nya-utstallningen-forestallningar

Dessa platser - Skala 1:1, 17.11 - 8.12.2018 GLLERI OLSSON, STOCKHOLM,  olssongallery.com

Press/ reviews:

http://www.kunstkritikk.se/kritikk/en-orm-som-omsar-skinn/?d=se

https://www.svd.se/varje-enskilt-verk-ar-som-en-sylvass-tanke

http://konsten.net/anna-bjerger-och-sigrid-sandstrom/

______________________________________

 

Night Walk,  a group exhibition at Inman gallery, Houston, TX. Participating artists: Tomory Dodge, Robert Ruello, Sigrid Sandström, Odessa Staub, Darren Waterston.

______________________________________

 

“My Vicious Throbbing Heart: Animating Desire in Abstract Painting” a group exhibition at Franklin Street Works in Stamford, CT,   and is on view May 26 through September 9, 2018.

Curated by Risa Puleo, the exhibition investigates the intersection of abstraction and animism as emphasized by certain formal qualities — goopy, sticky, ooey-gooey or otherwise materially luscious surfaces — in combination with aspects of pattern and repetitions such as flutter, throbbing, palpitation, pulsating, and orgiastic rhythms.

In “My Vicious Throbbing Heart,” paintings by  Claire Arctander & Latham Zearfoss, Anna Betbeze, Leidy Churchman, Anne Cousineau, Keltie Ferris, Matt Morris, Carrie Moyer, Lisi Raskin, Sigrid Sandstrӧm, Laurel Sparks, and Molly Zuckerman-Hartung  take the forms of videos, installations of colored fabric and potpourri, a rope and rock assemblage, alchemical experiments on canvas and the gallery floor, and charred and dyed fur. The artists luxuriate in materiality while challenging the medium-specificity of painting.

______________________________________

 

Ett samtal om samtida måleri. Med Martin Herbert och Sigrid Sandström.

Datum: Onsdag 7 mars, kl 18.00
Plats: Bonniers Konsthall,  Torsgatan 19, Stockholm

Välkommen på ett samtal mellan konstnären Sigrid Sandström och konstkritikern Martin Herbert om det mångfacetterade samtida måleriet. Samtalet modereras av Yuvinka Medina, programansvarig på Bonniers Konsthall. Kvällen avslutas i vår bistro med postpunkinfluerad pop av det svenska bandet  Vulkano . På engelska.

______________________________________

 

Catalogue for exhibition at Kulturens Hus in Luleå

Vernissage • Sigrid Sandström & Anton Elfving

September 02
Kulturens hus Luleå
Skeppsbrogatan 17, 971 79 Luleå

Molnet

https://varmlandsmuseum.se/utstallning/molnet-the-cloud-of-unknowing/

Spring  semester 2017  Visiting faculty at UCLA, Los Angeles, CA : http://www.art.ucla.edu/faculty/visiting.html

MARKET Art Fair 2017:  http://www.market-art.se/exhibitors/galleri-gunnar-olsson

Group exhibition March  18- April 23, 2017: Polyfoni 4, group exhibition at Aglleri Thomas Wallner, Simris , Stockholm

Wallner

September 22 – October 16, 2016 Moon Days , solo exhibition at Inman Gallery , Houston, TX

September 7, 2016 at 6pm: Book release The Site of Painting with Sigrid Sandström and Daniel Bozhkov at Art & Theory, MIndepartementet, Skeppsholmen, Stockholm

Sigrid Sandstrom - The Site of Painting

July 30 - August 27:  Other Places  solo exhibition,  Anat Ebgi,  Los Angeles -  LINK

August 21 - October 20: Suzhou Documents: Histories of a Global Hub Suzhou Art Museum LINK

September 16: Opening solo exhibition, Moon Days,  Inman Gallery , Houston -  LINK

Opening Thursday November 12, 5pm-8pm at Gallery Olsson Fredsgatan 12, Stockholm and Cecilia Hillström Gallery, Hälsingegatan 43, Stockholm

Opening | Thursday 12 November 17–20 Gallery Olsson Fredsgatan 12 and Cecilia Hillström Gallery Hälsingegatan 43, Stockholm
Sigrid Sandström, Between Us

Galleri Olsson and Cecilia Hillström Gallery are proud to present Sigrid Sandström’s exhibition Between Us, featuring a series of large-scale paintings in two gallery spaces. Connecting the different gallery districts in Stockholm, the cooperation enables a larger presentation of Sandström’s oeuvre, where she continues her exploration of painting in relation to the viewer and the surrounding space through installations and reflections arranged specifically for each gallery.

The windows of the galleries have been covered by yellow transparent film, creating a filter between the exterior and the interior. The intense colour becomes a link between the spaces and is also present in the paintings by Sandström. Paintings and mirrors are installed side by side, enabling an interaction between reflections and illusions. The effect of repetititions and duplications connects the paintings with the space and the viewer, whose movemements are being surveilled, observed and reflected.

Sigrid Sandström’s practice is engaged with reflecting on the relationship between the painter, the painting and the viewer. Where, when and why lies focus? Sandström works primarily with painting, through which she has been exploring site as a concept as well as emotional experience. Over time, the depicted large-scale, barren and uninhabited landscapes have become more abstract. Her paintings fail to conform into categories, and continuously explores the ontological conditions and limitations of painting. The indeterminate, or unnamable, plays a central role both in Sandström’s investigative work process and in relation to the viewer.

Article about the exhibition in Swedish press:

http://www.svd.se/sigrid-sandstrom-i-skickligt-dubbelspel/om/kultur:konst

http://konsten.net/sigrid-sandstrom-och-mari-slaattelid/

http://www.omkonst.com/15-sandstrom-sigrid.shtml

Programinformation

Vi träffar konstnärerna Carl Hammoud och Sigrid Sandström som har helt olika uttryck inom måleri. De går till sina ateljéer varje dag, men närmar sig sina verk på helt olika sätt. Hur vet de vad de ska göra, och varför väljer de så olika sätt att arbeta på?

http://urplay.se/Produkter/189953-Artityd-ateljen-Maleri

Längd: 8:27
Sändes: onsdag 16 sep. 2015
Tillgängligt t.o.m. onsdag 16 mars. 2016

Article about the exhibition in Swedish press:

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/konst--form/som-om-vald-begicks/

http://www.ystadsallehanda.se/kultur-noje/galleri-wallner-ebba-bohlin-sigrid-sandstrom/

Sigrid Sandström Fisk Frisk

link -  fiskfrisk.com

Read or print the article (pdf)

Janury 29, 2015

Book release: Ingorance Between Knowing and Not Knowing (Axl Books, 2015)

Editors: Gavin Morrison, Sigrid Sandström

About this title: "Ignorance is an intellectual defect, imperfection, privation, or shortcoming." So begins James Ferrier's "The Agnoiolgy," the section of his treatise, The Institutes of Metaphysic (1854), in which he describes a theory of ignorance. In sympathy with Ferrier, Ignorance between knowing and not knowing concerns the nature of ignorance, its relationship to knowledge and its differentiation from merely not knowing. However, this book additionally considers how different forms of ignorance exert force within the creation and reception of art. These topics are explored through a range of essays drawn from contributors within the fields of philosophy, literary theory, and art criticism. Ignorance provides a reflection in negative to the normative structure of knowledge. It is the absence of knowledge that we "should have." This moral dimension can be seen in the persona, created by the medieval philosopher Nicholas of Cusa, of "the idiot," who is aware of his ignorance yet this awareness brings with it a humility, or the assumed ignorance within the Socratic dialogues. This book traces connections between ignorance within the philosophical realm - as both a strategy within discourse and as an object of inquiry - and how it occurs within art. Particular consideration is paid to art's utilization of ignorance as a means for establishing uncertainty and ambiguity. Within this publication ignorance is not solely understood as a state one seeks to escape from but rather, through its role within art and philosophy, it offers the potential to other forms of articulation and understanding.

Contributors: Andrew Bennett, Jonna Bornemark, Elinor Hållén, John Llewelyn, jeanine Oleson, Gavin Morrison, Sigrid Sandström, Barry Schwabsky, Kim West and Olav Westphalen.

Thinking Through Painting, part 2  Oct 4-Nov 2, The Royal  Academy of Fine Arts, Stockholm

Participants: Kristina Bength, Marc Handelman, David Reed, Jan Rydén, Sigrid Sandström, Wendy White, and curator/theorist Jonatan Habib Engqvist.

Thinking Through Painting consists of Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén and Sigrid Sandström:

”We want to explore painting as way of thinking and creating meaning. We are interested in the alternation specific to painting between on the one hand concept-based thinking in language, and on the other an embodied mode of thinking through material, space, perception and painting as activity. The project is an on-going investigation since 2009 and encompasses workshops, studio visits, travel, meetings and interviews of other artists who work with painting.”

In the exhibition at the Royal Academy they have asked the three invited American artists and themselves the question: How would you visualize painting as a mode of thinking within your practice? The exhibition is divided into two periods.


In Studio Talks: Thinking Through Painting (Arvinius+Orfeus, 2014), the group has transcribed, translated and edited long conversations between the group and several of the artists, theorists and other colleagues that we have met these last four years. Among others, they have spoken to: Fredrik Liew, Kristina Jansson, Monika Marklinger, Håkan Nilsson, David Reed, Håkan Rehnberg, Hanneline Rogeberg, Susanna Slöör and Wendy White. The book also holds essays by Jonna Bornemark, Lars-Erik Hjertström Lappalainen and Marcia Sá Cavalcante Schuback. This book is not only a documentation of Thinking Through Painting, it is the hub around which the exhibition and public talks are activated.
The book will be released in conjunction to the exhibition´s opening (part two) and generate a number of seminars and talks during the exhibition period, including artist-talks and an improvised lecture on improvisation with the French philosopher Jean-Luc Nancy.